Dne 12.07.2021 zahajujeme prodej nasbíraných plodů na farmě a také před NC Čepkov ve Zlíně! Samosběr zatím neprobíhá. O zahájení budeme včas informovat.