Borůvky právě kvetou v plné parádě. Naši malí pilní pomocníci, včelky a čmeláci nemohou odolat a ze sadu se tak ozývá krásná symfonie zvuků.