Stáří rostlin zprava – jeden rok, dva roky, tři roky, čtyři roky.